Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Bollo, s. r. o., so sídlom Medze 19, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko, IČO 50352059, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súd ZA, odd. SRO, vl. č 65793/L. (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Bollo, s. r. o., Medze 19, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovensko, adresa elektronickej pošty info@gentleday.sk telefón +421 917 712 654. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky, zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 15 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Shoptet, a.s. (prevádzkovateľ eshopového systému Shoptet), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) Facebook Inc. (Facebook widget, sociálna sieť), Ľudmila Teniaková – EKONOM SLUŽBY (účtovná firma), The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov prostredníctvom služby Mailchimp), Slovenská pošta, a.s., (pre účely doručovania zásielok) GLS (pre účely doručovánia zásielok), Google Ads (nástroj pre PPC reklamu od spoločnosti Google), Google Analytics (nástroj na meranie návštevnosti a základnú webovú analytiku), Dropbox (webové úložisko), GOPAY s.r.o. (platobná brána), Inres (nástroj pre PPC reklamu a remarketing) Etarget (nástroj na PPC reklamu a remarketing). Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať odoslaním emailu na info@gentleday.sk.

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12. 7. 2021.